Sponsoren

Scouting Nunspeet is een groep die werkt met louter vrijwilligers en een klein budget. Het onderhoud van zowel het terrein als de gebouwen vraagt om meer middelen zowel financieel als inzet. Daarnaast willen we natuurlijk leuke dingen doen met de kinderen, maar alleen al een museumbezoek kost meer dan de maandelijkse contributie.

We zijn daarom op zoek naar personen of organisaties die scouting Nunspeet een warm hart toe dragen en ons willen ondersteunen.

Sponsoring kan bestaan uit een financiële bijdrage of een dienst die geleverd aan of waar Scouting Nunspeet van gebruik maakt.

Scouting Nunspeet wordt al door de volgende bedrijven en organisaties gesponsord:

  Hiervoor kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie door een mail te sturen via: info@scoutingnunspeet.nl

Wat geven wij terug?
Afhankelijk van uw wensen en de ondersteuning die u levert, kunnen wij op diverse manieren iets voor u terugdoen:

Publiciteit
Wanneer u een bepaalde activiteit sponsort zal er gedurende die activiteit (en na de activiteit) de benodigde Publiciteit worden verzorgd. Dit kan bijvoorbeeld door het tonen van een vlag of reclamebord van uw organisatie (indien aangeleverd). Tevens worden in alle officiële communicatie uitingen de sponsoren genoemd.

Website Publiciteit
Op onze website kan op de sponsor pagina en in de sponsor banner één of meerdere sponsoren vermeld worden.
Maar ook een bericht op een van onze socialmedia kanalen is een standaard actie bij een sponsoractie. 

Heeft u als sponsor een ander idee of u wilt sponsoren?
Scouting Nunspeet hoort graag uw initiatief om mee te denken hoe hier invulling aan te kunnen geven.
Hiervoor kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie door een mail te sturen via: info@scoutingnunspeet.nl